BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN HESAPLAMA ARACI (KGK-SİHA)
* 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda yapılan değişiklikler uyarınca 2024 ve sonraki dönemler için hesaplama aracında güncelleme çalışmaları devam etmekte olup gerekli güncellemeler tamamlanınca konuyla ilgili duyuru Kurumumuz resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacaktır.Lütfen Aşağıdaki Açıklamalara Dikkat Ediniz:
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketi misiniz?

  • 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi bir şirket misiniz?


Lütfen Aşağıdaki Açıklamalara Dikkat Ediniz:

  • Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına (net satışlar) yönelik veri girişi yapılırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu (kurumlar vergisi beyannamesi) dikkate alınır.
  • Yıllık ortalama çalışan sayısı aylar itibarıyla muhtasar beyannamede veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünmesiyle elde edilir. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Hesaplaması Yapılacak Şirketin Verileri

Aktif Toplam

,

,

Yıllık Net Satış Hasılatı

,

,

Yıllık Ortalama Çalışan Sayısı

,

,

  • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiniz var mı?  • Türk Lirası cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklık ve bu bağlı ortaklıkların yine Türk Lirası cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklığı var mı?


  • Yabancı para cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklık ve bu bağlı ortaklıkların yine yabancı para cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklığı var mı?


  • Türk Lirası cinsinden raporlama yapan iştirakleriniz ve bağlı ortaklıklarınızın Türk Lirası cinsinden raporlama yaptığı iştirakleriniz var mı?


  • Yabancı para cinsinden raporlama yapan iştirakleriniz ve bağlı ortaklıklarınızın yabancı para cinsinden raporlama yaptığı iştirakleriniz var mı?