BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN HESAPLAMA ARACI (KGK-SİHA)Lütfen Aşağıdaki Açıklamalara Dikkat Ediniz:

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketler 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar) ile belirlenmiştir. Karar’da belirlenen ölçütler çerçevesinde hesaplamaların nasıl yapılacağı ise 16/02/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar) ’da açıklanmıştır.
 • Bağımsız denetime tabi olup olmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir. Bu hesaplama aracı ise, halihazırda denetime tabi olmayan şirketlere, denetime tabi olunup olunmadığına yönelik yapılacak hesaplamalarda rehberlik sağlaması amacıyla geliştirilmiştir.
 • Hesaplama sonuçlarının doğruluğu, girilen verilerin doğruluğuna bağlıdır.
 • Hesaplama aracı ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen gozetim@kgk.gov.tr adresine iletiniz. • 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi bir şirket misiniz?


Lütfen Aşağıdaki Açıklamalara Dikkat Ediniz:

 • Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatına (net satışlar) yönelik veri girişi yapılırken vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan son iki hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu (kurumlar vergisi beyannamesi) dikkate alınır.
 • Yıllık ortalama çalışan sayısı aylar itibarıyla muhtasar beyannamede veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bildirilen çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünmesiyle elde edilir. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Hesaplaması Yapılacak Şirketin Verileri

Aktif Toplam

,

,

Yıllık Net Satış Hasılatı

,

,

Yıllık Ortalama Çalışan Sayısı

,

,

 • Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiniz var mı? • Türk Lirası cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklık ve bu bağlı ortaklıkların yine Türk Lirası cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklığı var mı?


 • Yabancı para cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklık ve bu bağlı ortaklıkların yine yabancı para cinsinden raporlama yapan bağlı ortaklığı var mı?


 • Türk Lirası cinsinden raporlama yapan iştirakleriniz ve bağlı ortaklıklarınızın Türk Lirası cinsinden raporlama yaptığı iştirakleriniz var mı?


 • Yabancı para cinsinden raporlama yapan iştirakleriniz ve bağlı ortaklıklarınızın yabancı para cinsinden raporlama yaptığı iştirakleriniz var mı?