TDS 2018 Seti

2018 yılında aşağıda yer alan revizyon ve yeni standart yayımlama çalışmaları yapılmıştır:

Mevzuata Aykırılıklar Projesi kapsamında mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak denetçiye BDS 250 ile ilave sorumluluklar getirilmiştir. Söz konusu değişiklik sonucunda KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 260, BDS 450, BDS 500, GDS 3000 ve GDS 3402 revize edilerek yeniden yayımlanmıştır.

Ayrıca;

  • Herhangi bir güvence vermeksizin tarihi finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumu konusunda yönetime yardımcı olmak amacıyla oluşturulan İHS 4410 ve
  • İşletmenin tarihî finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimini yürütmek üzere görevlendirilmiş, ancak finansal tablolarının bağımsız denetimini yürütmekle görevlendirilmemiş bir denetçinin sorumluluklarını ve sınırlı denetim raporunun şekil ve içeriğini düzenlemek amacıyla oluşturulan SBDS 2400,

yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminin denetiminde uygulanacak olan denetim standartları aşağıda yer almaktadır.

 
 
 

Etik Kurallar

Kalite Kontrol Standartları

Bağımsız Denetim Standartları

Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları

Güvence Denetimi Standartları

İlgili Hizmetler Standartları

İlke Kararları

Etik Kurallar

-

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

Kalite Kontrol Standartları

KKS  1

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMLERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN KALİTE KONTROL

Bağımsız Denetim Standartları

BDS 200 

 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ

BDS 210

 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI

BDS 220

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL

BDS 230

BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

BDS 240

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

BDS 250

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI

BDS 260

ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

BDS 265

İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ

BDS 300

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI

BDS 315

İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE “ÖNEMLİ YANLIŞLIK” RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BDS 320

BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK

BDS 330

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN RİSK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ HUSUSLARA KARŞI YAPACAĞI İŞLER

BDS 402

HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

BDS 450

BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BDS 500

BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI

BDS 501

BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI – BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR

BDS 505

DIŞ TEYİTLER

BDS 510

İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER – AÇILIŞ BAKİYELERİ

BDS 520

ANALİTİK PROSEDÜRLER

BDS 530

BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME

BDS 540

GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

BDS 550

İLİŞKİLİ TARAFLAR

BDS 560

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

BDS 570

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ

BDS 580

YAZILI BEYANLAR

BDS 600

ÖZEL HUSUSLAR–TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL)

BDS 610

İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI

BDS 620

UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI

BDS 700

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA

BDS 701

KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ

BDS 705

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ

BDS 706

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI

BDS 710

KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR

BDS 720

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

BDS 800

ÖZEL HUSUSLAR – ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

BDS 805

ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ

BDS 810

ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN DENETİMLER

Sayfa: 1 / 1