Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 13- (1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri ile Başkana danışmanlık yapmak ve Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere sayısı onu geçmemek üzere müşavir görevlendirilebilir.

(2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin görevleri şunlardır:

a) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak.

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre yapılacak başvuruları diğer birimlerle işbirliği yaparak süresinde ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Kurumun faaliyetleri hakkında medyadaki yayınları izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın gerekli gördüklerine cevap ve tekzip hazırlamak.

ç) Kurumun medya ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini yürütmek.

d) Başkanın kamuoyunu bilgilendirme açıklamalarını hazırlamak.

e) Kuruma gelen ihbar, şikâyet, başvuru ve bildirimler ile diğer talepleri değerlendirerek ilgili birimlere iletmek.

f) Kurumun tanıtımı ve kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.