TFRS 2017 Seti

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavram Çerçeve

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlar (TFRS Yorum)

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlar (TMS Yorum)

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Türkiye Finansal Raporlama Standartları

TFRS 1 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TFRS 2 

HİSSE BAZLI ÖDEMELER

TFRS 3 

İŞLETME BİRLEŞMELERİ

TFRS 4 

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

TFRS 5 

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN  FAALİYETLER

TFRS 6 

MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TFRS 7 

FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR

TFRS 8 

FAALİYET BÖLÜMLERİ

TFRS 9

TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2010 SÜRÜMÜ)

TFRS 9

 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2011 SÜRÜMÜ)

TFRS 9

 TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ)

TFRS 10 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TFRS 11 

MÜŞTEREK ANLAŞMALAR

TFRS 12 

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 13 

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 14 

DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI

TFRS 15

MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

Türkiye Muhasebe Standartları

TMS 1 

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

TMS 2 

STOKLAR

TMS 7 

NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 8 

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

TMS 10 

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR

TMS 11 

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

TMS 12 

GELİR VERGİLERİ

TMS 16 

MADDİ DURAN VARLIKLAR

TMS 17 

KİRALAMA İŞLEMLERİ

TMS 18 

HASILAT

TMS 19 

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

TMS 20 

DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLAMASI

TMS 21 

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS 23 

BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 24 

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 26 

EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA

TMS 27 

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 28 

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

TMS 29 

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 32 

FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS 33 

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

TMS 34 

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 36 

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

TMS 37 

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

TMS 38 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

TMS 39 

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS 40 

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

TMS 41 

TARIMSAL FAALİYETLER

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlar

TFRS YORUM 1 

HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE BENZERİ MEVCUT YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

TFRS YORUM 2 

ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR

TFRS YORUM 4 

BİR ANLAŞMANIN KİRALAMA İŞLEMİ İÇERİP İÇERMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

TFRS YORUM 5  

HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR

TFRS YORUM 6 

ÖZEL BİR PİYASAYA KATILIMDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER - ATIK

TFRS YORUM 7 

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KAPSAMINDA DÜZELTME YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

TFRS YORUM 9 

TFRS YORUM 9 SAKLI TÜREV ÜRÜNLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

TFRS YORUM 10 

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

TFRS YORUM 12 

İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM 13 

MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI

TFRS YORUM 14 

TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 15 

GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM 16 

YURT DIŞINDAKİ İŞLETMEDE BULUNAN NET YATIRIMIN FİNANSAL RİSKTEN KORUNMASI

TFRS YORUM 17 

NAKİT DIŞI VARLIKLARIN ORTAKLARA DAĞITIMI

TFRS YORUM 18 

MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM 19 

FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA ÖDENMESİ

TFRS YORUM 20 

AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ MALİYETLERİ

TFRS YORUM 21 

VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TFRS YORUM 22 

YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİ

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlar

TMS YORUM 10 

DEVLET YARDIMLARI – İŞLETME FAALİYETLERİ İLE ÖZEL BİR İLİŞKİSİ BULUNMAYANLAR

TMS YORUM 15 

FAALİYET KİRALAMALARI- TEŞVİKLER

TMS YORUM 25 

GELİR VERGİLERİ – İŞLETMENİN VEYA HİSSEDARLARININ VERGİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİKLER

TMS YORUM 27 

YASAL AÇIDAN KİRALAMA GÖRÜNÜMÜNDEKİ İŞLEMLERİN ÖZÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

TMS YORUM 29 

İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI – AÇIKLAMALAR

TMS YORUM 31 

HASILAT – REKLAM HİZMETLERİ İÇEREN TAKAS (BARTER) İŞLEMLERİ

TMS YORUM 32 

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ

Sayfa: 1 / 1