Bilgi Edinme Başvurusu

 Başvuru Öncesi Lütfen Okuyunuz

 

     4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre;

     Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır (md. 7/1).

     Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler (md. 7/2).

     Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, bröşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz (md. 8/1).

 

     Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (24/10/2003 tarih ve 25269 nolu Re. Ga.)

     Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği (27/04/2004 tarih ve 25445 nolu Re. Ga.)

 

 

 

Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurular

 

    Gerçek Kişiler için; Başvuranın Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi ve Telefon Numarası ve imza bulunması gerekmektedir.

    Tüzel Kişiler için; Kurum/Şirket Adı, Yetkili Adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir.

 

     Adres :  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

                    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

                    Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak:4 Çankaya/ANKARA

     Faks :    +90 (312) 253 55 58  

 

 Online Başvuru İçin Tıklayınız

Sayfa: 1 / 1