2020 Güncellemeleri

 

Karar No

Kurul Kararı

Yayımlanma Tarihi

75935942-0.50.01.04-[01/47]

2004 sayılı Kanunun 286/1-(e) maddesi ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler 25.03.2020

75935942-050.01.04-[01/231]

Kalite Kontrol Standardı (KKS) 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Mevzuatın Dikkate Alınması 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 600 Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/231] İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/208] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliği 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/210] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/227] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/215] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/207] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/209] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 800 Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/225] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/228] Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 810 Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/224] Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri 30/12/2020
75935942-050.01.04-[01/226] İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4400 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler 30/12/2020

 

 

Sayfa: 1 / 1