Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (21.04.2022)

660 sayılı KHK’nın 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkraları uyarınca;

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı”, Kurumumuz internet sayfasında 15 gün süreyle duyurulmak suretiyle kamuoyu görüşüne açılmıştır.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüş ve önerilerini aşağıdaki Görüş Bildirim Formunu doldurarak en geç 13.05.2022 tarihine kadar Kurumumuz yazışma adresine veya hukuk@kgk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Görüş Bildirim Formu

Taslağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.