Türkiye Denetim Standartları (TDS) Webinar Eğitim Paketi

Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Türkiye Denetim Standartları ise bağımsız denetim alanında mevzuata kazandırılmış olan etik kurallar, kalite kontrol standartları, denetim standartları, güvence standartları, ilgili hizmetler standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu bağlamda, Denetim Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından TDS’lere ilişkin Webinar eğitimleri düzenlenecek ve eğitimler KGK Uzmanları tarafından verilecektir. Webinar eğitimlerinin her biri için katılım sağlayan bağımsız denetçiler Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında iki (2) kredi elde edebileceklerdir.

Söz konusu eğitimlere ilişkin bilgiler her bir eğitimden yaklaşık bir (1) hafta önce duyurulacak olup, eğitimlere katılım kayıtları duyurularda belirtilen tarihlerden itibaren alınmaya başlanacaktır. Kayıtlar ilgili eğitim başlayana kadar alınmaya devam edecektir. Kayıt yaptırmayan kullanıcılar, eğitim esnasında eğitime katılım sağlayamayacak olup eğitim sona erdikten sonra Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde etmeksizin eğitimi izleyebileceklerdir.

Eğitime katılım sağlanması ve Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilebilmesi için her bir eğitim için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

Adım 1: KGK Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden katılım sağlanacak eğitim listeden seçilerek, T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri ile ilgili eğitime kayıt yapılır.

Adım 2: İlgili eğitim gün ve saatinde EYS üzerinden T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri girilerek eğitim izlenir.

Adım 3: KGK web sitesinde E-HİZMETLER menüsünde bulunan Katılım Belgesi Sorgulama butonu ile erişilen uygulamaya, il bilgisi Ankara olacak şekilde ilgili eğitimin düzenlendiği tarih bilgisi seçilerek alınan Katılım Belgesi ile EYBİS üzerinden Sürekli Eğitim Bildirimi yapılır.

Yukarıdaki adımların gerçekleştirilmemesi durumunda Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilemez.

Eğitimler ücretsiz olacaktır.

Eğitimlerle ilgili soru ve sorunlar için eys@kgk.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

KGK Etkinlik Yönetim Sistemine buradan erişebilirsiniz.

 

 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI (TDS) WEBİNAR EĞİTİM PAKETİ

BÖLÜM BAŞLIĞI

KONUŞMACILAR

KAYIT BAŞLANGIÇ TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ

 

TDS EĞİTİMİ 1:                                           

GENEL İLKELER VE SORUMLULUKLAR

&

RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ HUSUSLARA KARŞI YAPILACAK İŞLER

Moderatör:

Hasan GÜL

 

Konuşmacılar:

Gülşah GÜNAY

             Sezayi TOPRAK

07 Temmuz 2021

                   17:00

14 Temmuz 2021

                   15:00

Soru & Cevap

TDS EĞİTİMİ 2:

DENETİM KANITLARI

Moderatör:

Uğur KAYA

 

Konuşmacılar:

Onur ARAS

Ezgi AYGENER

                     

28 Temmuz 2021

                   17:00

03 Ağustos 2021

                   15:00

 

TDS EĞİTİMİ 3:

ÖZEL HUSUSLAR, İÇ DENETÇİ VE UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI

&

RAPORLAMA

Moderatör:

Gülşah GÜNAY

 

Konuşmacılar:

Özlem UZ

                Merve YAHŞİ

12 Ağustos 2021

                   17:00

19 Ağustos 2021

                   15:00

 

TDS EĞİTİMİ 4:

GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI

 

Moderatör:

Sezayi TOPRAK

 

Konuşmacılar:

Merve YAHŞİ

Kasım Saip YÜCESOY

06 Eylül 2021

17:00

14 Eylül 2021

15:00

 

TDS EĞİTİMİ 5:

KİLİT DENETİM KONULARI

Moderatör:

Ramazan ATABEY

 

Konuşmacılar:

Özgür ÇEKİL

Ali ERDEM

13 Eylül 2021

17:00

21 Eylül 2021

15:00

 

TDS EĞİTİMİ 6:

KURUMUMUZCA YAPILAN İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Moderatör:

Ali ERDEM

Konuşmacılar:

Ahmet GÜRSOY

Yusuf POLAT

20 Eylül 2021

17:00

28 Eylül 2021

15:00