Kurumumuza Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin süreler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde (Yönetmelik) düzenlenmiştir. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan tedbirler kapsamında söz konusu bildirimler için Yönetmelikte düzenlenen sürelerin ertelenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, Yönetmelik uyarınca Kurumumuza yapılacak bildirimlerden;

  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (imzalanan sözleşme ve raporların Kurumumuza bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi) son bildirim tarihi 30/06/2021’den önceye denk gelen bildirimlerin 30/06/2021 tarihine kadar,
  • Yönetmelikte zamanı kesin bir şekilde düzenlenen bildirimlerin (2020 takvim yılına ait gelir bildirimi, 2020 takvim yılına ait şeffaflık raporu bildirimi) 30/06/2021 tarihine kadar,

yapılması uygun görülmüştür.

Önemle duyurulur.