Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri


2022 Milyon TL
Toplam Varlıklar : 22.862.080
Toplam Özkaynaklar : 7.589.451
Hasılat : 21.247.243
Esas Faaliyet Karı (Zararı) : 2.612.129
Dönem Net Karı (Zararı) : 2.112.980