DOÇ. DR. ÜNAL ERYILMAZ

DOÇ. DR. ÜNAL ERYILMAZ

Doç. Dr. Ünal Eryılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Kansas Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyerinde Başbakanlık Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarında Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü, Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi olarak kamu hizmetinde bulunmuştur. OECD Paris merkezinde ekonomist/politika analisti olarak çalışmış, IOSCO GEM Başkan Yardımcılığı, IFRS Vakfı İzleme Kurulu Üyeliği, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. İktisadi büyüme, para politikası, Avrupa Para Birliği, bifurkasyon ve denge analizi vb. konularda yayınlanmış akademik makaleleri bulunmaktadır. Makroekonomi dalında Doçent unvanı almıştır. Halen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta ve kısmi zamanlı olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde dersler vermektedir.