UĞUR EROĞLU

UĞUR EROĞLU

1977 İstanbul Doğumludur. 1999 Yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına 1994 Yılında Milli Emlak Memuru olarak başlamış, 2001 yılında Muhasebat Kontrolörlüğü sınavını kazanarak Stajyer Muhasebat Konrolörü, 2004 yılında da Muhasebat Kontrolörü olarak atanmıştır. 2007-2012 Yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanlığı, 2012-2015 Yıllarında Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttükten sonra halen Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.