DERVİŞ ALTINOK

DERVİŞ ALTINOK

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngiltere’de Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku (LLM) dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi’nde Vergi Hukuku yüksek lisansına devam etmektedir.

Çalışma hayatına Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlamıştır. Daha sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda görev yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi iktisat ve maliye bölümlerinde muhasebe dersleri vermiştir. Kasım 2014 tarihinde Kurumumuza Daire Başkanı olarak atanmış olup Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kurumumuzda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Yeminli mali müşavirlik ruhsatına ve bağımsız denetçilik yetkisine sahiptir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.