Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Denizli Tanıtım Toplantısı (10.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Denizli Tanıtım Toplantısı 10 Ekim 2017 tarihinde Denizli Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kurul Üyesi İsmail ERDEMİR’in açılış konuşmaları yaptıkları, çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katıldığı toplantıya;

Denizli Vergi Dairesi Başkan V. Hasan ÖZTAŞ, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim ESER, Denizli SMMMO Başkanı Ali Osman HORZUM ve mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

Kurul Üyesi İsmail ERDEMİR’in yaptığı açılış konuşmasında özetle; ekonominin nihai hedefinin toplumun refah düzeyini artırmak olduğu, toplumsal refah düzeyinin artırılmasını sağlayacak, istikrarlı sürdürülebilir bir büyüme için ise, optimal kaynak dağılımını sağlayan yatırımların gerçekleştirildiği bir reel sektöre, bu reel iktisadi faaliyetlerin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve şeffaf bir finansal sisteme ve rekabetçi piyasalara ihtiyaç duyulduğu, bu sektörlerin ve piyasaların rekabetçi bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için, piyasa aktörlerinin, karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu yeterli bilgiye ihtiyaç olduğunu belirtmiş, finansal Raporlamanın asıl amacının da, ekonomik karar alıcılara, karar alma süreçlerinde, ihtiyaç duydukları bu bilgileri, finansal tablolar aracılığıyla sağlamak olduğunu ifade etmiştir. Bir ekonomide, işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiyi ihtiva etmemesi, yani ekonomik karar vericilere, bilgi akışının yeterli düzeyde sağlanamaması halinde, İktisadi kararların gerçeğe uygun olmayan finansal bilgilerle verilmesi sebebiyle, ekonomide kaynak dağılımının etkinliğinin bozulacağı, ekonomik ve finansal istikrarı, olumsuz yönde etkileyeceği, bu gelişmeler sonucu, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sekteye uğrayacağı ve toplumun refah düzeyinin düşeceğini ifade etmiştir.

Kurumun, sahip olduğu muhasebe ve denetim hususundaki düzenleme ve gözetim yetkilerinin de ekonomik karar alıcıların ihtiyaç duyduğu, gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilginin finansal tablolar aracılığıyla, şirketlerce paydaşlara sunulmasını sağlama amacına matuf olduğu, bu kapsamda; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe ve Türkiye Denetim Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların gözetimini yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak suretiyle, çok önemli bir rol oynadığını, bu kapsamda, standartları uygulayacak şirketlerin ve bağımsız denetim yapanlarında önemli sorumlulukları olduğunu ifade etmiştir.

KGK Başkan Yardımcısı Murat YÜNLÜ’nün yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Özlem ARSLAN, Fatih YALÇIN METE, İbrahim GÜN ve Onur ARAS tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Çıkışta da katılımcılara BOBİ FRS kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1