Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Muğla Tanıtım Toplantısı (12.10.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Muğla Tanıtım Toplantısı 12 Ekim 2017 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda çok sayıda meslek mensubu ve seçkin davetlinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Sayın Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN’nun açılış konuşmaları yaptıkları, toplantıya;

Muğla Vali Yardımcısı Rıza DALAN, Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin BAYAR, Muğla Defterdarı Veysel SEZGİN, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanı Harun YILMAZ, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent KARAKUŞ, Muğla ve Aydın İl Ticaret Müdürleri, Muğla, Bodrum, Fethiye SMMMO Başkanları ve Muğla Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı katıldı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Sayın Dr. Genç Osman Yaraşlı, KGK’nın temel amacının “işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun karşılaştırılabilir finansal bilgi vermesini sağlamak” olduğunu belirtti. Sayın YARAŞLI, işletmelerin mali tabloları gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunmazsa işletme yöneticilerinin, işletmeyle ilişkide bulunanların özellikle de yatırımcıların yanlış kararlar alabileceğini vurguladı. Bu durumun makroekonomik etkilerine de değinen Sayın YARAŞLI, “bir ekonomide işletmelerin mali tabloları yaygın olarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi vermez ise o ekonomide kaynak tahsisinde etkinliğin bozulacağını bunun sonucunda önce özel sektörün müteakiben bütün ekonominin sağlığının bozulacağını” ifade etti.

Sayın Yaraşlı; finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal bilgi vermesini sağlaması için gerekli ilk şartın bu amacı temin edecek nitelikte bir finansal raporlama çerçevesinin kullanılması olduğunu, BOBİ FRS’nin bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacağı gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunumunu amaçlayan bir raporlama standardı olduğunu kaydetti.

İşletmelerin finansal tablolarının doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve güvenilir finansal bilgi vermesinde iki grup mesleğe çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yaraşlı; bunlardan birinci grubun bağımlı veya bağımsız çalışan muhasebeci ve mali müşavirler ile bağımsız denetçiler, ikinci grubun ise akademisyenler olduğunu vurguladı ve bundan sonra üniversitelerde lisans düzeyindeki eğitimlerde BOBİ FRS’nin esas alınması gerektiğini ifade etti. Bu iki meslek grubuna ulaşabilmek ve BOBİ FRS'yi tanıtabilmek amacıyla 24 ilde 25 toplantı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

KGK Başkan Yardımcısı Murat YÜNLÜ’nün yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Özlem ARSLAN, Fatih YALÇIN METE, İbrahim GÜN ve Onur ARAS tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Çıkışta da katılımcılara BOBİ FRS kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1