Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) İstanbul-Asya Yakası Tanıtım Toplantısı (14.09.2017)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) İstanbul-Asya Yakası Tanıtım Toplantısı 14 Eylül 2017 tarihinde, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Konferans Salonunda 1000 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Sayın Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın açılış konuşmasını yapmış olduğu toplantıya;

İstanbul Defterdarı Fahrettin ÖZDEMİRCİ, İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent SARIGÜL ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Sayın Dr. Genç Osman Yaraşlı, KGK’nın temel amacının “işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun karşılaştırılabilir finansal bilgi vermesini sağlamak” olduğunu belirtti. Sayın YARAŞLI, işletmelerin mali tabloları gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunmazsa işletme yöneticilerinin, işletmeyle ilişkide bulunanların özellikle de yatırımcıların yanlış kararlar alabileceğini vurguladı. Bu durumun makroekonomik etkilerine de değinen Sayın YARAŞLI, “bir ekonomide işletmelerin mali tabloları yaygın olarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi vermez ise o ekonomide kaynak tahsisinde etkinliğin bozulacağını bunun sonucunda önce özel sektörün müteakiben bütün ekonominin sağlığının bozulacağını” ifade etti.

Sayın Yaraşlı; finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal bilgi vermesini sağlaması için gerekli ilk şartın bu amacı temin edecek nitelikte bir finansal raporlama çerçevesinin kullanılması olduğunu, BOBİ FRS’nin bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacağı gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunumunu amaçlayan bir raporlama standardı olduğunu kaydetti.

İşletmelerin finansal tablolarının doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve güvenilir finansal bilgi vermesinde iki grup mesleğe çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yaraşlı; bunlardan birinci grubun bağımlı veya bağımsız çalışan muhasebeci ve mali müşavirler ile bağımsız denetçiler, ikinci grubun ise akademisyenler olduğunu vurguladı ve bundan sonra üniversitelerde lisans düzeyindeki eğitimlerde BOBİ FRS’nin esas alınması gerektiğini ifade etti. Bu iki meslek grubuna ulaşabilmek ve BOBİ FRS'yi tanıtabilmek amacıyla 24 ilde 25 toplantı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

KGK Başkan Yardımcısı Derviş ALTINOK’un yönlendirmesinde gerçekleştirilen sunumlarda BOBİ FRS’nin her bölümüne ilişkin temel ölçüm ilkeleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca; KGK Uzmanları Samet ARSLAN, Fatih SELÇUK, Nusret AYYILDIZ ve Sevgi KILIÇ ER tarafından BOBİ FRS bölümlerinin mevcut muhasebe uygulamalarından (TFRS, MSUGT) temel farklarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda katılımcıların yazılı soruları cevaplandırılarak, katılımcılara ücretsiz BOBİ FRS kitabı dağıtıldı.

İlgili fotoğrafları görmek için tıklayınız.

Sayfa: 1 / 1