Tarih: 25/4/2024

Sayı: 2024-32 

    DUYURU

KONU: Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne İlişkin Değişikliklerin Yayımlanması

23/11/2023 tarihli ve “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru” başlıklı Kurum duyurusuna göre, finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’yi uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda 7/6/2019 yayımlanma tarihli ve 2019-1 sayılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına Yönelik İlke Kararıyla yürürlüğe konulan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde değişiklik yapılması gerekli hale gelmiştir. Mezkûr düzenlemede hem “B. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR” ana başlığı altında yer alan “IV. NAKİT AKIŞ TABLOSU” alt başlığındaki nakit akış tabloları hem de “C. MÜNFERİT FİNANSAL TABLOLAR” ana başlığı altında yer alan “IV. NAKİT AKIŞ TABLOSU” alt başlığındaki nakit akış tabloları güncellenmiştir.

Yapılan güncelleme kapsamında:

i) Doğrudan yönteme göre hazırlanan konsolide ve münferit nakit akış tablolarına:

 1. İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 3. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 4. Enflasyon Etkisi 
 5. Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etki

ii) Dolaylı yönteme göre hazırlanan konsolide ve münferit nakit akış tablolarına: 

 1. Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) İle İlgili Düzeltmeler 
 2. İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 3. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 4. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi 
 5. Enflasyon Etkisi 
 6. Nakit ve Nakit Benzerlerine İlişkin Enflasyon Etkisi

kalemleri eklenmiştir.

 

Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirildiği Kurul Kararına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberinde Enflasyon Muhasebesi Uyarınca Yapılan Değişiklikler

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberinin güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.