Tarih: 28/3/2024

Sayı: 2024-19 

    DUYURU

KONU: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

                  30 Nisan 2024 tarihli Elektronik Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı (e-Bağımsız Denetçilik Sınavı)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) 14’üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacakların bağımsız denetçilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, BDY’ nin 16’ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere Türkiye Muhasebe Standartları modülünden elektronik sınav (e-sınav), 30.04.2024 tarihinde Kurumumuz binasında gerçekleştirilecektir.

Sınav müracaatları 01 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayıp 05 Nisan 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular elektronik ortamda http://www.kgk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Sınava alınacak aday sayısı, elektronik sınav (e-sınav) uygulama salonunun aday kapasitesiyle sınırlı olacağından Türkiye Muhasebe Standartları modülünden gerçekleştirilecek sınav için kontenjan; 50 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-Bağımsız Denetçilik Sınavı için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

Sınava; BDY’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mezuniyet şartını sağlayanlar başvurabilir.

Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri modül için 450 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanlar ile sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvurmak için tıklayınız.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için egitimyetkilendirme@kgk.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Sınav İlanı için tıklayınız.

pdf Elektronik Bağımsız Denetçilik Sınav Sistemi (e-Bağımsız Denetçilik Sınavı) Duyurusu için tıklayınız