Tarih: 19/3/2024

Sayı: 2024-14 

    DUYURU

KONU: Küçük ve Orta Ölçekli Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı ile Örnek Risk Matrisinin Yayımlanması

Bilindiği üzere, Kalite Kontrol Standardı 1’in (KKS 1) yerini alan Kalite Yönetim Standartları (KYS 1, KYS 2) 16/01/2023 tarih ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmış ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, Kurumumuzun düzenlemeleri kapsamında denetim yürüten tüm denetim şirketleri ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler tarafından;

  • KKS 1 uyarınca kurmuş oldukları kalite kontrol sistemlerinin yerine, Kalite Yönetim Standartları’na uygun kalite yönetim sistemlerinin 31/12/2023 tarihi itibarıyla tasarlanması ve uygulanması ve
  • KYS 1’in 53 ve 54’üncü paragrafları uyarınca yapılması gereken kalite yönetim sistemi değerlendirmesinin, 31/12/2023 tarihinden itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

Bu doğrultuda; KYS 1, KYS 2 ile revize edilen BDS 220’de yer alan yükümlülükleri paydaşlarımızın daha iyi anlamaları ve Standartlarda yer alan hükümlerin amaçlanan şekilde uygulanması konusunda yardımcı olmak üzere, Kurumumuz tarafından KYS 1, KYS 2 ve BDS 220 İlk Uygulama Rehberleri yayımlanmıştır. Söz konusu uygulama rehberlerine TDS 2024 Seti’nden ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan, söz konusu Standartlara geçişin kolaylaştırılması ve kalite yönetim sisteminin tasarlanması konularında paydaşlarımıza yardımcı olmak üzere, ilave uygulama rehberlerinin yayımlanmasına yönelik Kurumumuza iletilen talepler doğrultusunda hazırlanan “Küçük ve Orta Ölçekli Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı” ile “Örnek Risk Matrisi”nin yayımlanmasına ilişkin Kurumumuz çalışmaları tamamlanmıştır.

“Küçük ve Orta Ölçekli Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı” belirlenen kalite risklerini değerlendirmek ve azaltmak amacıyla kalite risklerine karşı yapılacak işleri tasarlarken ve uygularken denetim ağına dâhil olmayan denetim şirketlerine yardımcı olacak bir dizi açıklayıcı çalışma kâğıdı örneği içermektedir. “Örnek Risk Matrisi” ise KYS 1’de yer alan “Denetim Şirketinin Risk Değerlendirme Süreci” unsurunun gerektirdiği kalite risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda herhangi bir denetim ağına dâhil olmayan denetim şirketlerine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Ayrıca, söz konusu rehberlerden denetim üstlenen bağımsız denetçiler de yararlanabilir.

Söz konusu rehberler; Kalite Yönetim Standartlarının yerine geçmemekte olup paydaşlarımız, mesleki muhakemelerini kullanarak bu rehberlerden yararlanmalıdır. Ayrıca bu rehberlerin, denetim şirketinizin ve yürütülen denetimlerin niteliği ve içinde bulunduğu şartlara göre uyarlanması gerekmektedir.

“Küçük ve Orta Ölçekli Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetim Aracı”na ulaşmak için tıklayınız.

“Örnek Risk Matrisi”ne ulaşmak için tıklayınız.

Kalite Yönetim Standartları’na ilişkin uygulama rehberlerine ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için denetimstandartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.