KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ile TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Dr. Hasan ÖZÇELİK ve TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI tarafından iş birliği protokolü imzalanmıştır.
Söz konusu Protokol çerçevesinde; mahalli idarelerin mali sistemleri ve mahalli idarelerin iktisadi işletmelerine fayda sağlamak amacıyla karşılıklı bir ekosistemi oluşturarak başta Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları olmak üzere Türkiye Muhasebe Standartları ile kurumuz yetki alanına giren diğer hususlarda eğitim, etkinlik, seminer, çalıştay vb. düzenlenmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması planlanmaktadır.