Genel Sunum ve Açıklamalar’a (General Presentation and Disclosures) İlişkin Taslak Metin Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 2019 yılında yayımladığı Genel Sunum ve Açıklamalar’a (General Presentation and Disclosures) İlişkin Taslak Metin’e yönelik olarak 2020-2022 yıllarında gelen görüş ve yorumları değerlendirerek 20-21 Eylül 2022 tarihlerinde yaptığı toplantılar neticesinde Taslak Metin’de düzenlenen;

  • İstisnai gelir ve giderler,
  • Esas faaliyetleri finansman ya da yatırım geliri elde etmek olan işletmeler-iştirak ve iş ortaklıkları,
  • Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar,
  • İlâve giderler,
  • Alt toplamlar,
  • Esas faaliyet giderlerinin sunumu

konuları hakkında getirilen önerileri tekrar değerlendirerek geçici çözümler (tentative decisions) üretmiştir.

IASB yukarıdaki paragrafta bahsi geçen hususlara ve getirilen geçici çözümlere yönelik olarak daha çok paydaş kitlesinin görüş ve değerlendirmelerini alabilmek amacıyla uygulayıcı ve hazırlayıcıların katılabildikleri toplantılar düzenlemektedir. Bu bağlamda söz konusu proje finansal tabloların yapı ve içeriğinde kapsamlı değişiklikler meydana getireceğinden Kurumumuz paydaşlarının tereddütlü gördüğü konuları dile getirebilmesi ve görüş talep edilen hususlara ilişkin değerlendirmelerini iletebilmesi amacıyla 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00’da IASB ile ortak yürütülecek bir etkinlik planlamıştır.

 

Etkinlik online olarak IASB temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olup etkinliğin eşzamanlı Türkçe çevirisi gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinlik için kayıtlar 21 Kasım 2022 tarihinde alınmaya başlayacak olup ilgili etkinlik başlayana kadar alınmaya devam edecektir. Kayıt yaptırmayan kullanıcılar, etkinlik esnasında etkinliğe katılım sağlayamayacaktır.

Etkinliğe katılım sağlanması ve Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilebilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Adım 1: KGK Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden katılım sağlanacak etkinlik listeden seçilerek, T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri ile ilgili etkinliğe kayıt yapılır.

Adım 2: İlgili etkinlik gün ve saatinde EYS üzerinden T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyad bilgileri girilerek etkinlik izlenir.

Adım 3: KGK web sitesinde E-HİZMETLER menüsünde bulunan Katılım Belgesi Sorgulama butonu ile erişilen uygulamaya, il bilgisi Ankara olacak şekilde ilgili etkinliğin düzenlendiği tarih bilgisi seçilerek alınan Katılım Belgesi ile EYBİS üzerinden Sürekli Eğitim Bildirimi yapılır.

 

Yukarıdaki adımların gerçekleştirilmemesi durumunda Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında kredi elde edilemez.

Etkinlik ücretsiz olacaktır.

Etkinlik ile ilgili soru ve sorunlar için eys@kgk.gov.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

KGK Etkinlik Yönetim Sistemine buradan erişebilirsiniz.

Genel Sunum ve Açıklamalara İlişkin Taslak Metin hakkında bilgilendirme notuna ulaşmak için tıklayınız.

Genel Sunum ve Açıklamalara İlişkin Taslak Metin’in İngilizce orijinal versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Genel Sunum ve Açıklamalara İlişkin Taslak Metin Hakkında Genel Bilgilere ulaşmak için tıklayınız.  

Genel Sunum ve Açıklamalara İlişkin Taslak Metin’e ilişkin olarak IASB’ye Ekim 2020’de gönderilen görüşe ulaşmak için tıklayınız.

Temel Finansal Tablolar Türkçe Sunum'a ulaşmak için tıklayınız.