Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler 5 Mart 2022 tarihli ve 31769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kurumumuz tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan duyuruda, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulayan işletmelerimizin Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’yı uygulayıp uygulamayacakları hususunda genel satın alım gücündeki değişiklikleri yansıtan TÜFE oranlarını esas almaları gerektiği belirtilmiş ve aynı zamanda Kurumumuzca yayımlanan ve gerçeğe uygun sunum sağlayan geçerli finansal raporlama çerçeveleri arasında uygulamada ciddi farklılıkların oluşmaması adına Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’da (BOBİ FRS Bölüm 25) yer alan ilgili hükümlerin TFRS’ye uyumlu şekilde değiştirileceği belirtilmiştir.

Gelinen aşamada, BOBİ FRS’deki ilgili hükümlerin TFRS’yle uyumlaştırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar tamamlanmış ve BOBİ FRS Bölüm 25’e nihai hâli verilerek söz konusu değişiklikler 5 Mart 2022 tarihli ve 31769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Bölümüne İlişkin Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız.