UFRS Uygulama Açıklaması 1 Yönetimin Değerlendirmeleri (Taslak) yayımlanmıştır.

Ülkemizde faaliyet raporu adıyla bilinen yönetimin değerlendirmeleri, işletmenin finansal tablolarını tamamlayan bir rapordur. İşletmenin finansal performansı ve finansal durumunu etkileyen faktörler ile işletmenin ileride değer yaratma ve nakit akışı üretme kabiliyetini etkileyebilecek faktörler hakkında yönetimin görüşlerini ortaya koyar. Bu raporun hazırlanması ve sunumuna ilişkin esaslar içeren ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından ‘UFRS Uygulama Açıklaması 1 Yönetimin Değerlendirmeleri’ başlığıyla yayımlanan nihai taslak metin işletmelerin ön bilgi sahibi olmaları amacıyla ilk gözden geçirilmesi yapılarak kamuoyuna sunulmuştur. İlerleyen tarihlerde IASB tarafından onaylanarak nihai hâli verilecek olan ‘UFRS Uygulama Açıklaması 1 Yönetimin Değerlendirmeleri’ ülkemiz mevzuatına kazandırılacaktır.

UFRS Uygulama Açıklaması 1 Yönetimin Değerlendirmeleri (Taslak)