TMS 12 Gelir Vergileri’ne İlişkin Değişiklikler 27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yapılan araştırmalar, işletmelerin kiralamalar gibi tek bir işlem sonucunda oluşan varlık ile yükümlülüklere ilişkin olarak Uluslararası Muhasebe Standardı 12 Gelir Vergileri’nde (UMS 12) tanınan istisnayı farklı şekillerde yorumladıklarını göstermiştir. Bu husus ise, işletmelerin ertelenmiş vergiyi farklı şekillerde kayda almalarına ve dolayısıyla finansal tablolar arasındaki karşılaştırılabilirliğin zayıflamasına sebep olmuştur.

Bu doğrultuda IASB, kiralamalar ya da hizmetten çekme gibi tek bir işlemden kaynaklanan varlık ile yükümlülüklere ilişkin ertelenmiş verginin nasıl finansal tablolara yansıtılacağını netleştirmek ve raporlamadaki çeşitliliği azaltarak karşılaştırılabilirliği artırmak amacıyla Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi’yi yayımlamıştır.

UMS 12’de yapılan değişiklikle, 15’inci ve 24’üncü paragraflarda getirilmiş olan istisnanın kapsamı daraltılmıştır. Bu çerçevede;

  • İşletme birleşmesi niteliğinde olmayan,
  • Gerçekleştiğinde ne muhasebe kârının ne de vergiye tabi kârın (mali zararı) etkilenmediği ve
  • Eşit tutarlarda vergiye tabi ve indirilebilir geçici farkların ortaya çıkmadığı

işlemlerde oluşan bir varlık ya da yükümlülüğün ilk defa finansal tablolara yansıtılmasından kaynaklanan indirilebilir ya da vergiye tabi geçici farklar için ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü finansal tablolara yansıtılmayacaktır.

Bu bağlamda, kiralama ya da hizmetten çekme, restorasyon gibi varlık ile yükümlülüğün eş zamanlı olarak kayda alındığı işlemlerde genellikle eşit tutarlarda vergiye tabi ve indirilebilir geçici farklar oluşabildiğinden, bu işlemler gerçekleştiğinde ertelenmiş verginin finansal tablolara yansıtılması gerekecektir.

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama hâlinde bu hususun dipnotlarda açıklanması gerekmektedir.

Yapılan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.