Görevde Yükselme Sınavı (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) Duyurusu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca iptal edildiği ve yenileneceği duyurulan Görevde Yükselme Sınavı (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni), 18 Haziran 2021 tarihinde Kurumumuz hizmet binası -1. kat konferans salonunda saat 09.30’da yapılacak olup, 02.04.2021 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinden "veri hazırlama ve kontrol işletmeni" kadrosu için ilan edilen sınav konularından çoktan seçmeli test usulü şeklinde gerçekleştirilecektir.

İlanen duyurulur.