TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin Yürürlük Tarihi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), sigortacıların finansal tablolarının daha kullanışlı olmasını ve sigorta muhasebesi uygulamalarının tüm ülkelerde tutarlı olmasını sağlamak amacıyla, Mayıs 2017’de UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ni yayımlamıştır. Kurumumuz tarafından da söz konusu Standart 16/02/2018 tarihinde yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

Kurumumuz tarafından yapılan 16/07/2019 tarihli duyuruda, IASB’nin, UFRS 17’nin yayımlanmasının ardından Standardın uygulanmasıyla ilgili olarak sigorta şirketleri, düzenleyici otoriteler, yatırımcılar ve denetçilerden alınan geri bildirimlerde belirtilen sorunları ve zorlukları azaltmak amacıyla UFRS 17’de bazı değişiklikler yapacağı, UFRS 17’nin yürürlük tarihinin 2022’ye ertelenmesinin planlandığı ve konuyla ilgili gelişmelerin Kurumumuz tarafından takip edildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

IASB, Haziran 2019 tarihinde görüşe açtığı UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ne ilişkin değişiklikler hakkında değerlendirmelerini tamamlamış ve 17 Mart 2020 tarihinde aldığı kararla Standardın yürürlük tarihini erteleyerek, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmasına karar vermiştir. IASB aynı zamanda UFRS 9 Finansal Araçlar’ın uygulanmasıyla ilgili olarak bazı sigortacılar için yürürlükte bulunan muafiyeti, UFRS 9 ve UFRS 17’nin eş zamanlı uygulanmasını sağlamak amacıyla uzatmaya karar vermiştir.

Haziran 2019’da görüşe açılan UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ne ilişkin diğer değişikliklerin 2020 yılının ikinci çeyreğinde yayımlanması planlanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.