Geri

ETİK KOMİSYONU


ETİK KURUL

 

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve Kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan : Rafet DİLMEN (Başkan Yardımcısı)

Üye : Şule ASLAN (I. Hukuk Müşaviri)

Üye : Uğur HANCIOĞLU (Daire Başkanı)

Üye : Mehmet ŞİRİN (Daire Başkanı)

Üye : Derviş ALTINOK (Daire Başkanı)

 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ

— Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

— Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

— Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

İLETİŞİM

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Etik Komisyonu iletişim Bilgileri

Tel: 0 (312) 253 55 55