Geçiş Dönemi Eğitimi
Geri

Eğitim Verecek Üniversitelerde Aranacak Şartların Belgelendirilmesi


 

 

EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELERDE ARANACAK ŞARTLARIN BELGELENDİRİLMESİ

 

 

      İşbirliği talebinde bulunacak Üniversitelerin, Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan “Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Eğitim Programı İçin Üniversitelerle İşbirliği Duyurusunun I. Eğitim Verecek Üniversitelerde Aranacak Şartlar” maddesinde tevsiki istenilen hususları aşağıdaki şekilde belgelendirmeleri gerekmektedir:

           

1-      Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesi uyarınca yapılacak eğitimlerde işbirliği talebinde bulunulduğuna ilişkin Rektörlük antetli üst yazı,

2-      Duyuruda belirtilen özellikte fakülte ve enstitüye sahip olunduğuna dair Rektörlük antetli yazı,

3-      Sosyal Bilimler Enstitüsünde yürütülen programlara ilişkin bilginin yer aldığı Enstitü antetli yazı,

4-      Öğretim üyelerine ilişkin bilginin yer aldığı Personel Dairesi Başkanlığı antetli yazı, (Yazı ekinde akademik personelin özgeçmişleri Kuruma sunulacaktır.)

5-      Sürekli Eğitim Merkezine ilişkin bilgilerin yer aldığı Sürekli Eğitim Merkezi antetli yazı,

6-      On-line eğitim verilecek ise uzaktan eğitim alt yapısının teknik özelliklerini belirten bilgilerin yer aldığı Uzaktan Eğitim Merkezi antetli yazı,

7-      Senato Kararının yer aldığı Senato/Rektörlük antetli yazı, (Yazı ekine tasdikli Senato Kararı eklenecektir.)

8-      Eğitim portalı özelliklerinin yer aldığı Sürekli Eğitim Merkezi antetli yazı,

9-      Eğitim dokümanlarını hazırlayan akademisyen listesinin yer aldığı Sürekli Eğitim Merkezi antetli yazı.

 

Geçiş dönemi için eğitim işbirliği talebinin 01/02/2013 tarihine kadar yapılması ve yukarıda belirtilen tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Duyurulur.