Geçiş Dönemi Eğitimi
Geri

Geçiş Dönemi Eğitimlerine İlişkin Duyuru


 

GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Geçiş dönemi eğitimlerine katılacakların mağduriyetine mahal verilmemesi bakımından aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur:

 

1-      Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca geçiş dönemi eğitimlerine ilişkin olarak üniversitelerle işbirliği çalışmaları devam etmekte olup, Kurumumuz tarafından akreditasyon süreci tamamlanmamış üniversitelerin başvuru alma, eğitim ücretini ve tarihini belirleyerek ilan etme yetkileri yoktur.

2-      İşbirliği protokolü imzalanan üniversitelerin akreditasyon sürecinin tamamlanabilmesi için eğitim dokümanlarının Kurumumuzca belirlenmiş eğitim içeriğine uygun olarak kitap formatında hazırlanması ve Kurumumuzca onaylanması gerekmektedir.

3-      Eğitimlerde öngörülen asgari kalitenin sağlanabilmesi ve ayrıca yetkilendirme aşamasında Kurumca alınacak ücretlerin eğitim ücretleri dikkate alınarak belirlenmiş olması nedeniyle, eğitimin hiçbir aşamasında işbirliği yapılan üniversiteler arasında eğitim ücreti veya eğitime ilişkin diğer konularda haksız rekabete yol açabilecek tutum ve davranışlara izin verilmeyecektir.  Eğitim ücretinin, takviminin, eğitim yerinin ve eğitime ilişkin diğer hususların ilan edilebilmesi için Kurum onayı şarttır.

4-      Kurumumuz onayı olmaksızın üniversiteler tarafından yapılmış olan duyurular ve alınmış olan başvurulara ilişkin işlemler durdurulmuş olup, bu kapsamda yapılan duyuruların akreditasyon süreci tamamlanıncaya kadar, üniversitelerin internet sitelerinden kaldırılması gerekmektedir.

5-      İşbirliği sürecinde eğitimlerin organizasyonuna ilişkin olarak Kurumumuz onayı alınmadan işlem yapıldığının tespiti halinde işbirliği protokolü feshedilecektir.

Duyurulur.