Son Yayımlananlar
Geri

TFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (26.03.2015)


KAMUOYU DUYURUSU

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board-IASB) tarafından tarife düzenlemesi kapsamında belirlenen bir fiyattan veya tarifeden müşterilere mal veya hizmet sunan işletmeler için yayımlanan IFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları standardının çeviri çalışmaları tamamlanmış olup taslak metine yönelik görüş ve önerilerinizin 24/4/2015 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr mail adresine iletilmesi rica olunur.

TFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları Taslak Metin