Kurumdan Haberler
Geri

Gaziantep Bağımsız Denetçiler Derneği Mühür ve Berat Teslim Töreni (03.12.2015)


Gaziantep Bağımsız Denetçiler Derneği’nin talebi üzerine, Kurumumuz Yetkili Personellerince 12 Aralık 2015 tarihinde, Şahinbey Kültür Merkezinde, Kurumumuz tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçilerin Mühür ve Beratlarının teslimi yapılacaktır.

Duyurulur.

NOT: Mühür ve beratını şahsen alacak olanlar, dilekçe, dekont ve T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile; Vekâleten alacak olanlar ise, noterce verilen vekâletname aslı ile (Bağımsız Denetçi Mühür ve Beratını alabileceği hususunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.) dekont, T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile şahsen başvurmaları halinde teslim alabileceklerdir.

Gaziantep Bağımsız Denetçiler Derneği tarafından Kurumumuza gönderilen listede, ismi belirtilen Meslek Mensupları Mühür ve Beratlarını teslim alabileceklerdir.

 

ADRES : Şahinbey Kültür Merkezi-Kolejtepe/ Şahinbey-GAZİANTEP

TARİH : 12.12.2015