Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS)


 

Kavramsal Çerçeve

KÇ                             

FAİZSİZ FİNANS KURULUŞLARININ FİNANSAL RAPORLAMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları

 

FFMS 1 

FİNANSAL TABLOLARDA GENEL SUNUM VE AÇIKLAMA

FFMS 3 

MUDÂREBE FİNANSMANI

FFMS 4 

MÜŞÂREKE FİNANSMANI

FFMS 7

SELEM VE ALT SELEM

FFMS 9 

ZEKÂT

FFMS 10 

İSTİSNÂ VE ALT İSTİSNÂ

FFMS 28 

MURÂBAHA VE DİĞER VADELİ SATIŞLAR

Sayfa: 1 / 1