Başkanın Mesajı


SUNUŞ

Değerli Okuyucu,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu özetle;

 • Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak,
 • Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını oluşturmak,
 • Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve sicilini tutmak,
 • Bunların faaliyetlerini denetlemek, gözetmek,

görev ve yetkilerini haizdir.

660 Sayılı KHK ile tasarlanan bu sistemin temel amacı mali tabloların; ortaklara, borç verenlere, çalışanlara, tedarikçilere, müşterilere, ihtiyaca ve gerçeğe uygun bilgi vermesini sağlamaktır. İhtiyaca uygun bilgi; kullanıcılar tarafından verilen kararları etkileme gücüne sahip bilgidir. Gerçeğe uygun bilgi ise; tam, tarafsız ve hatasız bilgidir.

Bu sistemin iyi işlemesi, ekonominin sağlığı bakımından son derece önemlidir. Bu yüzden bu sistemin iyi işlemesi için Kurum olarak azami gayreti sarf ediyoruz ve edeceğiz.

Bu çerçevede görevlerimizi yerine getirirken bazı ilkelere uygun davranacağız:

 • Bunlardan birincisi “hukuka uygunluk ve adalet” ilkesidir. Faaliyetlerimiz sırasında en çok dikkat edeceğimiz husus budur. Hukukun ve adaletin gözetilmediği yerde zulüm vardır. Biliriz ki “zulm ile abad olunmaz”.
 • İkinci ilkemiz kamu hizmetinin zamanında yerine getirilmesidir. Çünkü geciken kamu hizmeti, hizmet alana ve/veya kamuya alternatif maliyetler yükler.
 • Üçüncü olarak, özellikle genel gözetim faaliyetleri bakımından önleyici faaliyetlere önem vermektir. Yaptırım uygulanmayan bir sosyal sistemin başarılı olması mümkün değildir. Ancak istenmeyen fiillerin önlenmesi, bu fiiller işlendikten sonra faillerinin bulunup cezalandırılmasına göre daha etkin ve ekonomik bir yoldur. Bu yüzden, gözetim faaliyetlerimizi mümkün olduğu ölçüde bu bilinç içerisinde sürdüreceğiz.
 • Dördüncü olarak, faaliyetlerimizde mümkün olduğu ölçüde açık ve şeffaf olacağız. Açıklık ve şeffaflığın yukarıda bahsettiğimiz ilkelerin de gereği olduğunu düşünüyoruz.
 • Beşinci olarak paydaşlarla iletişim ve işbirliğine açık olacağız. Hemen her işte olduğu gibi, KGK’nın görev alanı da başka pek çok kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilidir. KGK’nın ve paydaş kurum ve kuruluşların kendi görev alanlarındaki başarıları, birbirleriyle olan iletişim ve işbirliğinin derecesinden etkilenecektir. Bu gerçeğin ve Ülkemizde ekonomik sistemin düzgün çalışmasında Kurumumuza düşen rolün farkında olarak paydaşlarımızla her zaman samimi bir iletişim ve işbirliği içinde olacağız.

Bilindiği üzere, Kurumumuzca yapılan düzenlemeler, duyurular, haberler ve faaliyetler internet sitesinde yayımlanarak paydaşlarımız bilgilendirilmektedir. İnternet sitesi, tek araç olmamakla birlikte, iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Bu gerçeğin farkında olarak, içerik yönetimini kolaylaştırmak ve daha hızlı ve etkin bir şekilde bu içeriklere erişilmesini sağlamak amacıyla internet sitemizi yeniden yapılandırdık. Bu çerçevede, teknik özellikleri bir yana bırakırsak, son kullanıcı erişim açısından;

 • Cep telefonu, tablet ve masaüstü bilgisayarlardan erişimlerde içeriğin ve menülerin ekran boyutuna göre ayarlanması,
 • Yayımlanan içeriklerin anahtar kelimelere göre aranması ve sonuçların sayfalanması,
 • Mükerrer içeriklerin oluşumunun engellenmesi,
 • Yayımlanan duyuruların kullanıcıların kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmasının sağlanması,

gibi yenilikler gerçekleştirilmiştir.

Site içeriğinin önümüzdeki günlerde daha da zenginleştirileceğini ifade etmek isterim.

İnternet sitemizin yenilenmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, internet sitemizin kullanıcılara yararlı olmasını dilerim. Saygılarımla.

 

Ankara, 01.02.2017

 

Dr. Genç Osman YARAŞLI

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Başkan

Sayfa: 1 / 1