Geçiş Dönemi Eğitimi


GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

Bir kişinin bağımsız denetçi olabilmesi için Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin “Denetçilerin yetkilendirilmesi” başlıklı 14. maddesinin (e) bendinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması gerekmektedir.

Yine; Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin  bir meslek mensubunun denetçi olabilmesi için “Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri “ başlıklı Geçici 1. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar başvurmaları halinde;

a) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan sınav hariç diğer şartları haiz olmak ve 16 ncı maddede belirtilen sınav konuları itibarıyla Kurum tarafından öngörülen eğitim programlarını başarıyla tamamlamak kaydıyla, başarılı olunan konulardan 14 üncü maddede belirtilen sınav şartını sağlamış olurlar.”

hükmü çerçevesinde denetçi adaylarının anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sınav konuları itibarıyla Kurum tarafından öngörülen eğitim programlarını başarıyla tamamlamış olması kaydıyla, başarılı olunan konulardan 14 üncü maddede belirtilen sınav şartını sağlayacakları belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meslek mensupları (söz konusu madde kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için geçiş dönemi eğitimleri öngörülmüş ve 26 üniversite ile protokol yapılmıştır.

Bu kapsamda yetki verilen üniversiteler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

ÜNİVERSİTELER

1

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

3

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

4

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

5

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

6

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

7

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

8

FATİH ÜNİVERSİTESİ

9

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

10

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

11

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

12

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

13

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

14

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

15

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

16

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

17

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

18

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

19

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

20

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

21

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

22

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

23

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

24

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

25

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

26

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

Kurumumuzca; üniversitelerle işbirliği çerçevesinde yapılan geçiş dönemi eğitimleri 2013/Şubat ayında başlamış, 31.12. 2015 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda birçok meslek mensubu geçiş dönemi eğitimleri kapsamında protokol yapmış olduğumuz üniversitelerde eğitim almıştır.

 

Sayfa: 1 / 1