Genel Bilgi


 

GÖZETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

      Gözetim Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri, esas olarak denetçi ve denetim kuruluşları tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesi çerçevesinde Kurumumuza Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminden yapılan bildirimler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kurumumuzca yürütülen temel gözetim faaliyetleri kapsamında, denetim kuruluşları ve denetçilerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde düzenlenen bazı yükümlülüklere uyum sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü yapılarak, mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim kuruluşları ve denetçiler hakkında tesis edilecek işlemlere esas süreç işletilmektedir.

        Bu kapsamda, yürütülen gözetim faaliyetleri çerçevesinde, ilgili gözetim konusuna göre mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim kuruluşu ve denetçiler tespit edilerek bunlardan Yönetmeliğin 43 üncü maddesi çerçevesinde savunma alınmaktadır. İlgili denetim kuruluşu ve denetçinin savunmasının alınmasını müteakip ise konuya ilişkin Gözetim Raporu hazırlanarak, rapor gereğinin yapılması amacıyla Uygulama Dairesi Başkanlığına tevdi ettirilmektedir.

 

GÖZETİM SÜRECİ

  • Denetim kuruluşları ve denetçilerin faaliyetleri mevzuata uygunluk yönünden incelenir.
  • Saptanan mevzuata aykırılıklara ilişkin ilgili denetim kuruluşundan/denetçiden savunması alınır.
  • Savunma da dikkate alınarak nihai değerlendirme yapılır ve eleştiri gerektiren konular hakkında Gözetim Raporu hazırlanır.
  • Gözetim raporları gereğinin yapılması amacıyla Uygulama Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.
  • Yapılan gözetim faaliyetlerinde, diğer kamu kurumlarının görev alanına giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti halinde ise durum ilgili birimlere veya kurumlara iletilir.

 

Sayfa: 1 / 1