TFRS Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli Standardı Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (22/03/2017)

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri; bir yabancı para işleminin, işletmenin ağırlıkla kullandığı para birimi cinsinden ilk defa finansal tablolara alınmasında hangi döviz kurunun kullanılacağına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Ancak TMS 21, işletmenin yabancı para cinsinden avans alması durumunda hasılatın muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun nasıl belirleneceğini ele almamaktadır. Bu nedenle, yabancı para cinsinden avans alınması durumunda hasılatın finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan döviz kuru konusunda uygulamada farklılıklar saptanmıştır. Ayrıca, avansın yabancı para cinsinden alınmasının veya ödenmesinin hasılat işlemleri ile de sınırlı olmadığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) Yorum 22 Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeli, avans bedelinin yabancı para cinsinden ödenmesi veya alınması durumunda ilgili varlık, gider veya gelirin finansal tablolara yansıtılması sırasında kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi açısından işlem tarihine açıklık getirmektedir.

UFRS Yorum 22’nin mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 19/04/2017 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

TFRS Yorum 22 Taslak Metin için Tıklayınız.