İstanbul'da Bağımsız Denetçi Belgesi, Kimliği, Mührü ve Beratı Dağıtımı (28 Mart 2017)

   İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) ve Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği ( BADUDER )’in birlikte tertiplediği “ Neden Bağımsız Denetim” konulu panel, 28 Mart 2017 tarihinde Saat 13:00’te, Topkapı Mercure Otel’de gerçekleştirilecektir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) Başkanı Sayın Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın açılış konuşması yapacağı panelde, KGK Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan GÜL “ Bağımsız Denetimden Beklentiler ” konulu sunum yapacaktır.

   Ayrıca panel sırasında, yetkilendirilen bağımsız denetçilerin bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetçi kimliği ve bağımsız denetçi mühür ve beratlarının dağıtımı yapılacaktır. Bu tarihte belge, kimlik ve mühürlerini almak isteyen bağımsız denetçilerden;

  • Belge ve kimlik alacakların, Kurumumuzun 0312 2535500/1230 ve 1237 numaralarını arayarak ad, soyad ve TC kimlik numaralarını,
  • Mühür ve berat alacakların ise Murat.uzun@kgk.gov.tr ve Haydar.eren@kgk.gov.tr adreslerine e-posta yoluyla ad, soyad ve TC kimlik numaraları ile birlikte mühür bedelini yatırdığına dair dekontun bir suretini

    22 Mart 2017 Çarşamba mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir.

   Panel sırasında bağımsız denetçi belgesi, kimliği, mühür ve beratını şahsen alacak olanlar, dilekçe, dekont ve TC kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile; Vekaleten alacak olanlar ise, noterce verilen vekaletname aslı ile (bağımsız denetçi belgesi, kimliği, mühür ve beratını alabileceği hususunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.) dekont ve TC kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi ile başvurmaları halinde teslim alabileceklerdir.

   Ayrıca panele katılmak isteyenlerin paneli düzenleyenler nezdinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir.