İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (31.05.2018)

Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan ve herhangi bir güvence vermeksizin tarihi finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumu konusunda yönetime yardımcı olmak ve söz konusu işe yönelik raporlama yapmak amacıyla görevlendirilen bir denetçinin sorumluluklarını düzenleyen İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi, Türkiye Denetim Standartları külliyatına kazandırılacaktır.

İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’ne ilişkin taslak metin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (taslak metin için tıklayınız), taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 2/7/2018 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.