Fonların Denetimine İlişkin Düzenlenen Denetim Sözleşmeleri Hakkında Duyuru (25.05.2018)

Bilindiği üzere Fonlar, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına (Karar) Ekli (I) Sayılı Listenin Birinci Sırası kapsamında yer almakta olup, herhangi bir kritere tabi olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

Fonların denetimine ilişkin olarak Kurumumuza Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden bildirilen denetim sözleşmeleri üzerinde yapılan kontrollerde:

  1. Sözleşmelerin SBG üzerinden bildirimi yapılırken  “Müşterinin Denetim Kapsamında Olmasının Sebebi?” sorusuna “Bakanlar Kurulu Kararına Ekli I Sayılı Liste - Birinci Sıra” seçeneğinin değil, “Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü Maddesinde Belirtilen Genel Denetim Kriterlerinin Sağlanması” seçeneğinin seçildiği,
  2. Aynı denetim sözleşmesinde birden fazla fonun denetiminin üstlenildiği, bu sözleşmenin bildiriminin ise fonlardan herhangi birinin veya fonun ilgili olduğu şirketin Vergi Kimlik Numarası üzerinden yapıldığı,

tespit edilmiştir. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 34’üncü maddesi çerçevesinde Kurumumuza yapılacak bildirimlerin zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesini ve denetim sözleşmelerinin 29’uncu maddeye uygun olarak düzenlenmesini teminen,

  • Fonların denetimine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin SBG üzerinden bildirimi yapılırken  “Müşterinin Denetim Kapsamında Olmasının Sebebi?” sorusuna “Bakanlar Kurulu Kararına Ekli I Sayılı Liste - Birinci Sıra” seçeneğinin seçilmesi,
  • Denetimi yapılacak her fon için Yönetmeliğin 29’uncu maddesine uygun ayrı denetim sözleşmesinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerin her birinin Kurumumuza bildiriminin, sözleşmeye konu fonun Vergi Kimlik Numarası üzerinden ayrı ayrı yapılması,

gerekmektedir.

Bu itibarla, bundan sonraki süreçte fonların denetimine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesinde ve Kurumumuza bildirilmesinde yukarıdaki açıklamalara azami özenin gösterilmesi hususu ile, fonların 2018 faaliyet dönemlerinin denetimine ilişkin düzenlenen ve Kurumumuza bildirimi yapılan sözleşmelerin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 31/07/2018 tarihine kadar revize edilmesi ve yapılan bildirimlerin bu doğrultuda güncellenmesi hususları,

Önemle duyurulur.