TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’a İlişkin Kurul Kararları 24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında; TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar yeniden kaleme alınmıştır.

Bu kapsamda, 13/08/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66 ile 15/1/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3 yürürlükten kaldırılmıştır.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’ın güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 24 Mayıs 2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’a ulaşmak için tıklayınız.