Onaylanan Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında; temel mesleki konularda yürütülen eğitimlerden, bağımsız denetçilerin sürekli eğitim kredisi elde edilebilmesi, eğitim programının eğitim gerçekleştirilmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması şartına bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca Kurumumuza yapılan başvurular sonucunda bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda sürekli eğitim kredisi elde etmesine uygun olduğu değerlendirilen sürekli eğitim programları Kurumumuz resmi internet adresinde “E-Hizmetler” bölümünde “Sürekli Eğitim Programları” alanında ilan edilmiştir.

Bağımsız denetçilerin, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen sürekli eğitim programlarından temel mesleki konularda sürekli eğitim kredisi elde etmesi Kurumumuz tarafından ilan edilen listede yer kurum/kuruluşların, ilan edilen listede yer alan sürekli eğitim programlarına katılım sağlanması halinde mümkün olacaktır.

Bu çerçevede Kurumumuzca düzenlenmesine onay verilen eğitim programlarına ilişkin olarak;

  • Programların, Kurumumuza sunulan içeriğe, süreye, eğitmenlere ve diğer hususlara riayet edilmesi şartıyla 1(bir) yıl süreyle uygulanacağı,
  • Verilen onayların eğitim düzenleyecek Kurumlar açısından genel ve sürekli bir onay olmadığı, her bir program bazında onay verildiği, ilgili Kurum tarafından düzenlenecek her bir eğitim programı için ayrıca onay alınması gerektiği,
  • Eğitimlerin ilgili Kurumlardan kaynaklı nedenlerle gerçekleştirilememesi veya iptal edilmesi hallerinde ve eğitimle ilgili doğacak her türlü ihtilafta eğitim alan kişilere karşı ilgili Kurumların sorumlu olacağı, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı,

hususları kamuoyuna önemle duyurulur.

Onaylanan Sürekli Eğitim Programları