Revize edilen; TMS 7 Nakit Akış Tabloları, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Yanlışlıklar, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Standartlarının Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (18.04.2018)

Kurumumuz, ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve bu raporların kalitesini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda, yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla bir revizyon projesi başlatmıştır.

Söz konusu Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alınan TMS 7 Nakit Akış Tabloları, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Yanlışlıklar, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’a ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (TMS 7 taslak metni için tıklayınız) (TMS 8 taslak metni için tıklayınız) (TMS 10 taslak metni için tıklayınız), taslak metinlere ilişkin görüş ve önerilerinizin 30/04/2018 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.