Revize edilen; TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar Standartlarının Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (09.04.2018)

Kurumumuz, ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve bu raporların kalitesini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda, yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla bir revizyon projesi başlatmıştır.

Söz konusu Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alınan TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’a ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (TMS 1'e ilişkin taslak metine ulaşmak için tıklayınız.) (TMS 2'ye ilişkin taslak metine ulaşmak için tıklayınız.), taslak metinlere ilişkin görüş ve önerilerinizin 13/04/2018 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.