Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesine yönelik esasları belirlemek üzere hazırlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği